INTUSSEN inzake Nuenen cum annexis…

Politiek

Door: Frans Lammerts

... viel onlangs óf valt binnenkort bij 245 17-jarige jongeren (125 meiden en 120 jongens) een dienstplichtbrief op de mat. Dat betekent dat ze in geval van oorlog onder de wapenen kunnen worden geroepen. In heel Nederland kregen/krijgen 200.000 jongeren zo’n oproep. Maar omdat de dienstplicht officieel nooit is afgeschaft, is iederéén tussen 17 en 45 jaar, zo’n 6,5 miljoen Nederlanders (en in Nuenen c.a. 7151 mannen en vrouwen), in principe oproepbaar.
‘Waar is pappa nou ineens gebleven?’ ‘Eh... die is voorlopig eh... foetsie!’

... blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) dat in ons dorp in 2020 35,8% van alle inwoners behoorde tot de 20% meest welvarende Nederlanders, bovengemiddeld veel. Omgerekend naar nu zijn dat ongeveer 3750 huishoudens.
Aan de andere kant behoort 12%, 1260 huishoudens, qua inkomen tot de minima. Probleem is volgens het CPB, dat beide categorieën in de eigen bubbel zijn vast komen zitten. Van de rijken komt 60% op schoolplein, buurt en feestjes vooral ‘gelijkbemiddelden’ tegen, terwijl van de arme mensen maar 30 tot 40% buiten de eigen bubbel komt.

... is het nu zeker dat er gebouwd kan gaan worden in de Kloostertuin. Er komen vijf appartementenblokken, waarvan één vijf woonlagen mag tellen, met 251 bomen ertussen en een parkeerkelder in het midden. Een derde van de 115 huizen wordt sociale woningbouw.

... krijgt de politiek de smaak van ‘hoogbouw’ eindelijk een beetje te pakken. Dit omdat het woningentekort in Nuenen anders helemaal de pan uit zal rijzen. Ook de Vinkenhofjes-nieuwbouw krijgt vijf bouwlagen. Alleen W70 en Combinatie hikken nog wat aan tegen meer dan driehoog, omdat ze aantasting van het dorpse karakter vrezen. Maar wat blijft van dat mooie karakter over als steeds meer groen met laagbouw wordt volgeplempt en starters, jongeren en alleenstaanden elders woonruimte moeten zoeken? Voor 58 te bouwen betaalbare ‘boerderijwoningen’ in Nuenen-West meldden zich vorige maand 6870 gegadigden (118 per woning), waarvan 250 uit Nuenen...
(In Eindhoven zijn er tegenwoordig 2500 belangstellenden voor één woning...)

... zal bij de herdenking ‘80 jaar Operatie Market Garden’ op 14 september er een stoet van één tank en zo’n tweehonderd historische legervoertuigen (jeeps en vrachtwagens) rijden van Nuenen naar Veghel, via Nederwetten, Son en Breugel en Sint-Oedenrode. Eindhoven wordt gemeden, want dat wilde niet delen in de kosten van verkeersplannen en beveiliging. Belangstellende Eindhovenaren zullen dus naar Nuenen moeten komen.

... heeft één van de ‘Klooster-verhuisplichtigen’, de studio van de LON, blijkens een verhaal in het ED voor het verkassen van zoveel apparatuur op 30 april een mooi plan bedacht. De kunst is om een minimum aan zendtijd te verliezen. Het ingenieuze plan: de hele studio gaat, zonder oude apparatuur, in vier werkende mobiele units, die bij terugkeer ‘gewoon’ weer uitgepakt worden. Tegelijkertijd zal alle oude, analoge apparatuur, vervangen worden door digitale.
Komend weekend verhuizen overigens alle andere gebruikers van Het Klooster naar Klooster Temporalis in gebouw Sioux aan de Pinckart.