Afbeelding

Vrijwilligers crisisnoodopvang op locatie bijgepraat

Verslaglegging

Terwijl in de ontmoetingsruimte van de crisisnoodopvang (cno) in de binnentuin van het gemeentehuis bewoners ongedwongen in- en uitliepen, vond er maandagmiddag een contactmoment plaats voor vrijwilligers die zich al ruim drie maanden inzetten om de circa 50 asielzoekers een zo comfortabel mogelijk verblijf te bieden. Aanleiding was de verlenging van de cno met drie maanden en de overdracht van LEV naar locatiemanagement ter plekke van coördinatie en organisatie van de activiteiten. De bijeenkomst bood ook gelegenheid tot een korte evaluatie.

Verslag en foto: Frans Lammerts

Claudia Sweegers, combinatiefunctionaris LEV heette het twintigtal vrijwilligers welkom. Verder waren er van de staf Mirjam de Groot, coördinator vluchtelingenopvang; Hasan Baykir, beleidsadviseur Sociaal Domein; en Jelle Verdonschot, locatieprojectmanager voor het COA van huisvestingsbedrijf CS&CO.

Tot nu toe...
De genoemde wijzigingen in het management zijn snel verteld. Gelegenheid dus ook voor een terugblik over de afgelopen drie maanden.
Van vrijwilligers horen wij alvast enthousiaste verhalen. Zoals van een bewoonster die dolgraag met haar kind mee basisschoolonderwijs zou willen gaan volgen. En van diverse vluchtelingen die overal meehelpen. Dankzij vertaalapps kan goed met hen gecommuniceerd worden in de vele talen.
We zien de intekenlijsten hangen voor activiteiten voor de bewoners, zoals bezigheden voor kinderen; werken met Playstation; bewegingsoefeningen voor vrouwen; op diverse weekdagen lessen Nederlands; breien en haken; leren fietsen. Elke zondag van 10.00 tot 12.00 uur komt een barbershop knippen. Daarnaast zijn diverse vrijwilligers betrokken bij het uitserveren van de maaltijden.
De belangstelling onder bewoners voor programmaonderdelen wisselt, horen we. Soms zijn er maar vier bij het ontbijt, soms veertien. ‘Komt ook’, zo legt een vrijwilliger uit, ‘omdat wij teveel uitgaan van onze eigen gewoonten, zoals ‘s morgens ontbijten.’ En al is al het eten dan halal, soms twijfelen bewoners toch over wat wel of niet vanuit hun levensovertuiging ‘eetbaar’ is. Daardoor blijft soms veel eten over. Daar wordt aan gewerkt.

Verbeteracties
De taallessen vinden gretig aftrek. Het management geeft zelf wel aan, dat structuur en vormgeving daarvan beter kunnen. Deelnemers switchen soms van groep, leergierig, om zoveel mogelijk mee te kunnen pikken. Het aanbod van lesmateriaal vanuit een basisschool met ervaring met buitenlandse kinderen, bleek het cno niet bereikt te hebben; NT2-materiaal van onder andere het Taalcafé was niet zonder meer bruikbaar. Er wordt nu budget voor lesmateriaal vrijgemaakt. Moeilijkheid is ook dat de samenstelling van de totale bewonersgroep vaak wisselt, doordat bijvoorbeeld iemand een verblijfsvergunning of een huis krijgt of zich herenigt met een gezin.

En verder...
- Onder de vluchtelingen bevinden zich momenteel een elektricien, twee koks, een architect, een bankmedewerker. Maar... helaas hebben ze geen werkvergunning om hun beroep hier te mogen uitoefenen.
- De fietslessen zijn zó in trek dat er niet altijd voldoende fietsen ter beschikking zijn. Soms gaan vrijwilligers dan maar thuis hun eigen fiets halen.
- Mensen die zich wel als vrijwilliger opgegeven hadden maar niet ingezet zijn, hebben nooit meer iets vanuit de organisatie vernomen. Onder andere een taaldocent, terwijl daar nu een tekort aan is. Er wordt beterschap beloofd.
- Er blijkt behoefte te zijn aan kunstschilderspullen, zoals schilderslinnen en -ezels. Maar verder geldt nog steeds het nadrukkelijke verzoek aan Nuenense inwoners om, hoe goedbedoeld ook, geen spullen bij het cno af te geven, en al helemaal geen kleding. Af en toe wordt in een nieuwsbrief* aangegeven waaraan wél behoefte is.

Hasan Baykir weet te melden dat bewoners heel tevreden zijn en zich echt gezien voelen. Een pluim op de hoed van de organisatie die steeds maar met wisselende omstandigheden moet dealen. En ook een pluim voor de vele vrijwilligers! Wat er na 27 juni gaat gebeuren (verblijfsperiode nog eenmaal verlengen?) is nog niet bekend.

*Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar cno@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘Aanmelding nieuwsbrief’.