Vlnr. Locoburgemeester Niels Wouters, Fred Heering, echtgenote Marijke Heering. Foto: Frans Lammerts/De Nuenense Krant.
Vlnr. Locoburgemeester Niels Wouters, Fred Heering, echtgenote Marijke Heering. Foto: Frans Lammerts/De Nuenense Krant.

Onderscheiding voor Fred Heering

Onderscheiding

Het was voor Fred Heering (78) gistermiddag een verrassing, na afloop van een vergadering in het gemeentehuis ineens zijn vrouw, familie en kennissen en twee wethouders, van wie één behangen met de ambtsketen, te zien binnentreden. Het werd al spoedig duidelijk, dat ze voor hém kwamen. Locoburgemeester Niels Wouters mocht hem namelijk de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen uitreiken uit waardering en erkentelijkheid voor zijn vele verdiensten. 

Zo heeft Fred zich 20 jaar ingezet als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Nuenen. Hij heeft deze functie recent neergelegd. VVN afd. Nuenen is opgericht in 2004 en vanaf het begin is Fred hiervan het gezicht geweest. Met raad en daad stond hij de gemeente bij en voorzag haar, gevraagd of ongevraagd, van verkeersadvies, of dat nu ging om gemeentelijke bestemmingsplannen, reconstructies van het wegennet of het fietspadennnet. Fred was betrokken bij belangrijke ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid. Veel activiteiten werden georganiseerd. Zo kreeg het verkeersexamen een nieuwe impuls. Er volgden fiets-, scootmobiel- en e-bikecursussen, maar ook dode-hoekacties en 30-km-acties. Door de inzet van Fred is Nuenen een stuk veiliger geworden.

Gids Van Gogh Village Nuenen
Naast zijn vrijwilligerswerk bij VVN afd. Nuenen is Fred vanaf 2010 ook actief als gids bij het Van Gogh Village Nuenen. Hij loopt door Nuenen (en soms veel verder, aldus de loco...) om groepen bezoekers de Van Gogh Monumenten te laten zien. Bij alle stopplaatsen vertelt hij een informatief verhaal. Buitenlandse groepen spreekt hij netjes aan in hun moedertaal. Meestal begeleidt hij Duitse groepen.

Bijna Thuis Huis Latesteyn
De afgelopen tien jaar was Fred voorzitter van stichting Bijna Thuis Huis Latesteyn Nuenen. Hij was als voorzitter de kartrekker van het eerste moment, waarbij de eerste jaren niet zonder slag of stoot verliepen. Fred is een doorzetter en nu is er een warm huis waar kwaliteit van leven wordt geboden wanneer behandeling in het ziekenhuis niet meer mogelijk is of wanneer het thuis niet meer gaat. Fred is ook actief in de Stichting Vrienden Van het Bijna Thuis Huis.

Savant Zorg
Vanaf 2017 is Fred ook actief bij Savant Zorg als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Hij zet zich in voor de cliënten en bewoners in de woonzorgcentra en voor hen die gebruik maken van thuiszorg.

Nadat hem de zilveren erepenning was opgespeld, dankte Fred voor de hem toegekende eer, maar niet zonder zijn medebestuurders in al die gremia mede-’aansprakelijk’ te stellen. En, hij kón het tenslotte als oud-voorzitter van Latesteyn  niet laten: hij memoreerde dat het BTH nog altijd pacht betaalt voor een groot stuk grond, terwijl Latesteyn daar maar de helft van gebruikt... De aanwezige wethouders Wouters en Löwik beloofden plechtig dit ‘mee te nemen’...