Wethouder Patrick Kok.
Wethouder Patrick Kok.

In gesprek met wethouder Patrick Kok

Interview

In gesprek met wethouder Patrick Kok

Het gesprek aangaan, dat is waar Patrick Kok altijd voor open staat. Met zijn komst een klein half jaar geleden was het college van Nuenen c.a. weer compleet. Een wethouder van buitenaf en van VVD-huize, terwijl de VVD niet in de coalitie zit. Een compliment aan W70 dat zij het belang van goed bestuur voorop hebben gezet. Wanneer je dat als partij niet zelf kunt invullen, getuigt het van lef als je buiten de geijkte paden durft te treden.

Interview: Gemma Eerdmans

Hetzelfde geldt voor Patrick Kok. Hij heeft een mooie baan opgezegd om hier in Nuenen aan de slag te gaan. Hij is natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan. ‘Er lag een raadsakkoord en een coalitieprogramma. Ik vond het heel bijzonder dat men al zover was. Ik kon me daar goed in vinden.’ 

Nuenen mag meer trots zijn

Kok houdt van het openbaar bestuur. In Geertruidenberg zat hij acht jaar in de gemeenteraad en in Zundert was hij vier jaar wethouder. Al die ervaring gecombineerd met zeer interessante banen in het bedrijfsleven zorgen voor een brede kijk op zaken. Ook wel eens goed een frisse blik van buitenaf, wat valt dan op? ‘Het valt meteen op dat Nuenen een dorp is dat van aanpakken houdt. Er is een sociale cohesie en het is vooral ook gezellig. Ik liep door Nuenen c.a. en dacht, wow, er gebeurt hier wel iets. Veel cultuur, een rijk verenigingsleven. Daar mag je best trots op zijn. En dat mag je best vaker hardop zeggen.’

Kennis maken met het Nuenense

Hoe heb je Nuenen leren kennen? ‘Ik heb gemeenteraadsleden gevraagd, kun je me meenemen naar een plek waar je verdriet voelt of waar je blij of trots van wordt. En dan kom je op plekken waar je, als je zelf op de fiets stapt, minder snel komt. Op die manier heb ik wel snel kennis kunnen maken maar nog steeds niet voldoende hoor.’ Waar kijk je naar uit? ‘Naar carnaval. Ik heb een Brabantse dame, mijn partner Ans, een Oosterhoutse. Voor mij gaat het verder dan het ons kent ons. Het gaat niet alleen om de gezelligheid en het biertje, maar het is ook het ontmoeten. Zo kwam ik bij mijn kennismakingstocht ook mensen tegen die zich hard maken voor wijken en bijzondere doelen. Heb gesprekken gehad. Dan voel je en proef je ook wat er leeft.’

Participatie heeft diepere inhoud

Als wethouder heeft hij een interessante portefeuille: wonen, ruimtelijke ontwikkeling, evenementenbeleid en participatie. Participatie blijft een heikel punt. Soms vinden partijen dat die onvoldoende heeft plaatsgevonden bij een bepaald project, terwijl inwoners wel degelijk vooraf zijn meegenomen en men ook heeft kunnen inspreken. ‘Ik zal altijd blijven uitleggen waarom een keuze wordt gemaakt. Maar participatie gaat er niet zozeer over dat je consensus moet bereiken. Het gaat erover dat je op een transparante manier met zoveel mogelijk achtergrond een weloverwogen besluit neemt. Politiek, hoe je het ook wendt of keert, heeft altijd voor- en tegenstanders. Dat maakt het ook zo ingewikkeld.’

Frame van participatie goed wegzetten

We hebben onlangs kunnen lezen dat er een participatiecoach gaat komen. Wat gaat die extra leveren? ‘Het gaat ook om de momenten waarop die ingezet gaat worden. Wat ik zie in Nuenen, is dat we soms ook ingehaald worden door ontwikkelingen die al in de krant hebben gestaan, terwijl wij als college nog nergens iets van hebben gevonden. ‘Men’ vindt daar dan al meteen iets van. Het sentiment is dan helaas: de gemeente heeft het weer bekokstoofd. Ik denk dat je aan de voorkant het frame van participatie goed moet wegzetten. Dat is niet altijd gebeurd en daar hebben we met z’n allen dan ook iets in te leren.’

Bouwen, bouwen, bouwen…

Die kreet horen we overal om ons heen. ‘Bouwen voor onder andere senioren, zodat er een doorstroming ontstaat die opgevuld kan worden door jongeren en andere starters. Dat is een belangrijke opdracht.’ Ook al heeft de gemeente Nuenen niet veel eigen grond meer, ze heeft nog steeds wel grip om de juiste woningen te bouwen. Gelukkig gaat op diverse plekken in Nuenen c.a. binnenkort dan ook de schop in de grond. Projecten die jarenlang on hold stonden, bijvoorbeeld vanwege bezwaarmakers, worden nu uitgevoerd.‘

De mens achter wethouder Patrick Kok

Patrick is een man die in zijn werkzame leven een bezige bij is, maar dat zie je ook terug in zijn gezinsleven. Samen met zijn partner Ans heeft hij drie kinderen, Mas 15 jaar, Zep 12 en Meijs 10 jaar. ‘Ans ken ik nu 17 jaar. Ze is onderwijzeres en werkt zowel op de basisschool als in het praktijkonderwijs. Daarnaast heeft ze een kinderatelier en geeft op woensdagmiddag handvaardigheid. Zij is ook een echte doener. Voor banden plakken moet je bij haar zijn.’ Patrick praat met trots over zijn gezin. Zelf is hij sportcoach bij het hockeyteam van Zep. Dat is wel grappig, want vertelt hij: ‘Ik vind het eigenlijk een vreselijke sport. Maar die pubers een beetje in het gareel houden, vind ik superleuk.’ Voor zijn eigen ontspanning gaat hij liever wandelen of het water op.

Soms vraagt de Nuenense politiek veel aandacht. Onlangs ook nog drie avonden met de gemeenteraad erbij. ‘Met steun van Ans gaat dat allemaal heel goed. Op vrijdag probeer ik thuis te werken. In vakanties gaan wij er als gezin lekker op uit.’ Maar een bezige bij zoals Patrick blijft op meerdere fronten actief. Ze weten hem te vinden.