Afbeelding

Natte kelders en kruipruimtes: dit is de oorzaak

Algemeen

Het blijft nat in ons gebied. Vooral in de beekdalen staat het grondwater dicht onder het maaiveld en soms erop. Ook in de hoger gelegen gebieden is de grondwaterstand hoger dan normaal. Al sinds de afgelopen zomer regent het meer dan ooit tevoren. De bodem is door de maandenlange regen verzadigd als een volle spons en kan geen extra water meer opnemen. Hierdoor stijgt het waterpeil in sloten en beken meteen als er een regenbui valt. 

Om te voorkomen dat beken en sloten overstromen, voeren we water af waar het moet. Dat doen we door stuwen te laten zakken, zodat het water sneller kan wegstromen. Daarnaast controleren onze veldmedewerkers de gemalen, krooshekken en duikers vaker dan normaal. En waar het nodig is, nemen we maatregelen zoals het plaatsen van pompen om het water weg te pompen. We houden de situatie buiten goed in de gaten. 

Water vasthouden
En we houden ook water vast waar het kan. Want al dat water in de grond hebben we in een droge zomer juist heel hard nodig om ervoor te zorgen dat beken en sloten minder snel droogvallen. Maar ook om verdroging van natuur en landbouw zo lang mogelijk uit te stellen, zonder water uit de grond te halen. Je zou denken dat we na al die regen genoeg water hebben om lange tijd mee vooruit te kunnen. Niets is minder waar. Ons watersysteem kan niet genoeg water opvangen om een lange, droge zomer door te komen. Ook al gaan we met een hoge grondwaterstand het droge seizoen in.

Natte kelders en kruipruimtes
In het natte seizoen kan een hoge grondwaterstand ook voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld doordat water op het land blijft staan. Of doordat er water in kelders en kruipruimtes stroomt. Dat merken we deze winter maar al te goed en dat is heel vervelend voor iedereen die er last van heeft. Een flinke regenbui zorgt niet meteen voor water in je kelder. Water heeft de tijd nodig om in de grond te trekken en bij het grondwater te komen. Wanneer de grondwaterstand heel hoog is, kan het water kelders en kruipruimtes binnenstromen. Dit is op sommige plekken nu ook het geval. Hier kunnen we helaas niets aan doen. Het moet voor langere tijd droog blijven, voordat het grondwater zakt naar normale grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. En daarmee verdwijnt de wateroverlast in kelders en kruipruimtes automatisch.

Dit kun je zelf doen
Grondwater laat zich niet begrenzen. Het wordt aangevuld vanuit volle beken en sloten, maar ook vanuit alle andere plekken waar regen in de grond kan trekken. Het probleem van water in je kelder kan dus zomaar vaker voorkomen nu het klimaat verandert. Winters met langere periodes van regen gaan we vaker meemaken. Maar ook droge zomers komen nu al vaker voor. 

Wil je voorkomen dat er ieder jaar opnieuw water in je kelder stroomt? Dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat je kelder waterdicht is. Zo hoef je niet ieder jaar te dweilen met de kraan open.