Jan Kempers schetst in zijn speech een tijdlijn. Op de achtergrond de jaar-mijlpalen, en het nog modderige bouwterrein.
Jan Kempers schetst in zijn speech een tijdlijn. Op de achtergrond de jaar-mijlpalen, en het nog modderige bouwterrein.

Bouw appartementencomplex definitief gestart Woongroep De Mijlpaal bereikt een-na-laatste, eigen mijlpaal

Verslaglegging

Afgelopen donderdag was voor woongroep van senioren De Mijlpaal eindelijk het moment daar dat gestart kon worden met de bouw van hun volhardend bevochten appartementencomplex. Het heeft tien jaren moeten duren alvorens de inmiddels steeds ‘be-jaar-der’ wordende initiatiefnemers eindelijk alle hindernissen achter zich konden laten en zich nu kunnen richten op realisering van hun 19 appartementen in september 2025, op het terrein van de voormalige, gelijknamige basisschool naast het Kernkwartier.

Verslag en foto’s: Frans Lammerts

De sfeer was feestelijk, ondersteund door verse koffie met Ossebollen, op de strook schoon gras naast het modderige terrein waar mens en machine intussen druk in de weer waren met het bouwrijp maken van de bouwplek. Zeven ‘mijlpalen’ lagen neveneen klaar om het verhaal over de lange geschiedenis van het project te verbeelden en symboliseren.

‘Negentien mensen gaan een heerlijke toekomst tegemoet!’
Iedereen die ertoe deed in de realisering van dit seniorencomplex, was aanwezig. Maar het was terecht dat aan initiatiefnemer en drijvende kracht van het eerste uur, Jan Kempers (78), het eerst het woord werd gegund. Wethouder Patrick Kok, samen met zijn collega Bertje van Stiphout aanwezig, zou later vertellen dat hij op één moment wist dat het project nu écht geen langer uitstel verdroeg. Dat was toen Jan Kempers tegenover hem de menselijke reactie van zowel verdriet als trots liet zien toen het ging over een laatste hobbeltje, verwerving van de grond.
Diezelfde Jan schetste nu nog één keer het verloop van het hele proces. Telkens als hij een mijlpaal memoreerde, werd een van de klaarliggende ‘jaarpalen’ in de grond gehamerd.
- Die eerste avond in maart 2014 filosofeerde een groepje nog zorgeloze mensen over ouder worden en wonen. De bejaardenhuizen werden gesloten, de AWBZ uitgekleed. De ‘participatiesamenleving’ deed zijn intrede, oftewel: ‘doe het voortaan maar allemaal zelf’. Jan: ‘Zeg niet dat we niet op tijd zijn begonnen! En er is een heel wijs gezegde: Leuk oud worden, daar moet je heel jong mee beginnen.’
- In september 2016 kwam voor het eerst een locatie in zicht. Er werd een voorbereidingsgroep gevormd.
- Oktober 2017, informatiebijeenkomst in Het Klooster. Terrein Mijlpaal was in zicht, wethouder Martien Jansen enthousiast. De eerste kandidaat-bewoners meldden zich. Maar ja, de procedures...
- Verkiezingen 2018: nieuwe raad, nieuw college, nieuw beleid. Er moest een ‘structuurvisie Nuenen-Zuid’ komen - project ‘Mijlpaal’ kwam op losse schroeven. In november van dat jaar werd wel vereniging Woongroep De Mijlpaal opgericht. Een bureau ging begeleiden, een architect werd gevonden, een klein buurtactiecomité begon de messen de slijpen. De locatie, zo bleek, zou gedeeld moeten worden met de apothekers Wammes met hun gezondheidscentrum. ‘Maar we dachten: nu kunnen we beginnen.’
- 2021 - bouwvergunning wordt aangevraagd, er komt een bouwovereenkomst met aannemer Bouwbedrijf Van Herpen.
- 2023 - het bestemmingsplan is onherroepelijk, de omgevingsvergunning is afgegeven. Er komt echter bezwaar van het Actiecomité Nuenen-Zuid tegen de bouwvergunning. Maar die is onherroepelijk, zegt de gemeente. Jan: ‘Onze grootste vlag ging in top!’
- ‘De zevende mijlpaal, dat is vandaag, 28 maart 2024: we mogen gaan bouwen!’ ‘En de achtste mijlpaal is, dat we alle inspanningen, het afwachten, de frustraties, de kwaadheid (welke emotie hebben we níet gehad?!) van de laatste acht jaren achter ons kunnen laten.’
‘Maar nu hebben we genoeg teruggeblikt! Meneer de aannemer, beste Rob [van Nistelrooij], ga aan de slag! We kijken ernaar uit, we zullen vaak komen kijken. Negentien mensen komen in een prachtige woning en gaan, samen met elkaar, hier een prachtige toekomst hebben!’
Pas dan zal de laatste mijlpaal bereikt zijn.

Leeftijd bewoners: 59 tot 91 jaar
De jongste kandidaat-bewoner is 59, de oudste, Henny Sluyter, 91. Momenteel zijn 16 panden verkocht, voor de laatste drie staat de aannemer garant. Er wordt met drie gegadigden onderhandeld.

Komt goed, dus. Of, zoals aannemer Van Nistelrooij het in zijn speech zo mooi verwoordde: ‘Jullie stuurden mij in 2021 een brief met daarin nog: ‘Geschat wordt dat we kunnen beginnen met de bouw in september 2021, onder voorbehoud van lopende procedures’. Jullie fundering is in al die jaren sterker geworden dan die van het hele appartementencomplex! Jullie mogen trots zijn op dit fantastische gebouw!’

Bejaardenhuis nieuwe stijl op komst?
De basis voor Woongroep De Mijlpaal is, aldus haar visiedocument: ‘Oprechte belangstelling hebben voor het wel en wee van de medebewoners. Geen zorginstelling, maar wel een plek waar nabuurschap, geborgenheid en saamhorigheid hoog in het vaandel staan. (...) We hebben ons eigen leven, maar zien wel naar elkaar om.’
Dat verzorgingshuizen ooit werden gesloten, beschouwen steeds meer deskundigen als een blunder van formaat. Het heeft geleid tot o.a. veel eenzaamheid onder ouderen, bij een ontoereikende thuiszorgvoorziening. Steeds vaker gaan stemmen op, om een dergelijke woonvoorziening in ere te herstellen. De formerende politieke partijen PVV, BBB, VVD en NSC pleitten al voor het dichten van het huidige ‘gat’ tussen thuis blijven wonen en verpleeghuis. Hoe? Henri Bontenbal (CDA) muntte de term ‘bejaardenhuis-nieuwe-stijl’: woonprojecten waar ouderen bij elkaar wonen en elkaar ondersteunen (zoals De Mijlpaal!), maar waar ook gebundelde thuiszorg aanwezig is. Met déze Mijlpaal is Nuenen er dus nog lang niet!

Tweede van links: de oudste a.s. bewoner, Henny Sluyter (90).
Wethouder Patrick Kok prijst initiatiefnemer Jan Kempers om zijn emotionele betrokkenheid en volharding.