Afbeelding

Meningsuitwisseling rustig verlopen Oordeelvormende vergadering opvang vluchtelingen Pastoorsmast

Verslaglegging

Maandagavond overlegde de gemeenteraad over plaats, tijdsduur en aantal bewoners van een te bouwen asielzoekerscentrum (azc) aan de Pastoorsmast. Een belangrijke avond, omdat het een gevoelige besluitvorming betreft. De kwestie maakte tot nu toe in het dorp emoties los, bij voor- en tegenstanders. Is een compromisvoorstel mogelijk die voor beide stromingen acceptabel is? Daarvoor werd vanavond de basis gelegd. Op 21 maart valt het besluit.

Verslag: Gemma Eerdmans en Frans Lammerts
Fotografie: beeldschermopnamen LON

Ook medestanders van een azc maakten dit keer prominent van hun spreekrecht gebruik. Wat een verademing moet dat geweest zijn, je verhaal vertellen terwijl er respectvol naar je wordt geluisterd. Het was niet de bedoeling, als toehoorder uiting te geven aan enige reactie op datgene wat je insprekers hoorde vertellen. Misschien kwamen bepaalde verhalen daardoor wel extra binnen. Je luisterde, en voelde ook veel meer wat het met je deed.

Bevlogen naast bezorgde insprekers
Zoals het verhaal van diegene van de zeventien(!) insprekers die het spits mocht afbijten, Muhanad Hamdoush. Hij vertelde hoe hij als Syrische bootvluchteling uiteindelijk in 2015 in Nederland terechtkwam. ‘Je laat alles achter: familie, vrienden, je huis en je vaderland. Terugkeren kan nooit meer.’ Hij is dankbaar dat hij hier kan zijn. Inmiddels heeft hij in Nuenen zijn bestaan en een bedrijf opgebouwd. Ook indruk maakte het verhaal (in het Engels) van de jonge Emma, bewoonster van de crisisnoodopvang (cno) bij het gemeentehuis. Zij schetste het lot als vluchteling. En eindigde met: ‘Geef ons alstublieft bescherming en onderdak.’

Veiligheid
Soms kreeg je het gevoel dat het nú al onveilig is rondom de Pastoorsmast. ‘De skatebaan is een hangplek. Er wordt gebruikt en gedeald en verderop zijn straatraces’, vertelde iemand. Er waren verhalen vanuit de wijk Boschhoeve. Er waren ook verhalen van ervaringsdeskundigen, die al langer werken met vluchtelingen en prettig samenwerken. Er waren positieve en negatieve geluiden. Er werden tips meegegeven. ‘Raad, toon moed! Hoe dan ook, u doet het nooit goed. U neemt wel een beslissing die over mensen gaat!’ Echt tégen de komst van vluchtelingen zijn maar weinig mensen. Alleen: niet zoveel op één plek en dáár, vond een deel van de sprekers. Marlies Schulz, dominee Protestantse Gemeente Nuenen (PGN) sprak vanuit haar eigen ervaring. Ze woonde in Eindhoven op 300 meter van een azc met 1000 mensen. Dat ging daar goed. ‘Ik wil ook hier actief meewerken aan verbindingen.’ Ze sloot haar verhaal af met de woorden: ‘Hoe je als gemeenschap in elkaar zit, is te zien aan hoe er wordt omgegaan met de zwakste schakels.’

Beraadslagingen
Al in de daaropvolgende beraadslagingen speelden de mogelijke effecten van de onlangs in werking getreden Spreidingswet een rol. Want plan ‘Pastoorsmast’ voorziet in de opvang van 196 vluchtelingen; volgens de Spreidingswet hoeven dat er maar 159 te zijn. De Combinatie refereerde daarnaar. D66 opteerde voor beginnen met 100 en naar bevind van zaken verder uitbouwen. De VVD telde de huidige (voorlopig) 50 arbeidsmigranten in voorheen Collse Hoeve er maar alvast bij op. De fractie bleef, met Combinatie en W70, kiezen voor meerdere kleinere locaties in plaats van één.

Veiligheid
Bij enkele insprekers waren, naast bij sommigen een onverwoestbaar wantrouwen tegen de gemeente als overheidsorgaan, zorgen te horen over vermeend te verwachten toenemende onveiligheid rond de Pastoorsmast. Bijna alle partijen refereerden daarnaar. Desgevraagd meldde wnd burgemeester Van Toorenburg (met portefeuille Veiligheid) dat er een veiligheidsplan is en dat dat zeer binnenkort ter inzage zal liggen.

Wethouder acht aanpassingen mogelijk
GroenLinks/PvdA kondigde een amendement aan waarin enkele discussies van vanavond vervat zaten. Zoals.:
- Spreidingswet als uitgangspunt wat betreft aantal plekken, maximaal 160.
- Crisisnoodopvang gemeentehuis, nu drie maanden, verlengen tot één jaar.
- Ontsnappingsclausule (door anderen ‘noodknop’ genoemd).
- Looptijd van 2 jaar, met tussentijdse monitoring en evaluatie. (Dit tegenover, bij een looptijd van 10 jaar, evaluatie om de 5 jaar.)
Wethouder Wouters stelde zich soepel op. Hij meende dat opbouw van weinig naar meer bewoners mogelijk moet zijn. Dat evaluatie ook om de 2 jaar kan, met alsdan een go of no go. En dat schriftelijke opzegging van het contract altijd mogelijk is. Máár: behoudens de uitkomsten van overleg met het COA.

Madeleine van Toorenbeek: ‘Buikpijn...’
De burgemeester is iemand van duidelijke en heldere taal, leerden wij. Zij was in de Kamer voor haar partij CDA 16 jaar woordvoerder Asielzaken, weet dus hierin van wanten. Treffende uitspraken van haar vanavond: ‘Veiligheid bevorder je door het aanbieden van activiteiten, onderwijs en zorg aan de azc-bewoners.’ En: ‘Een azc staat in een gemeenschap. We kunnen dus niet tegen ze zeggen: zoek het maar uit!’ En: ‘Er is wel degelijk een noodknop: desnoods trekken we de stekker eruit, duidelijker kan ik het niet zeggen.’ Van het idee van verlenging van de cno kreeg ze ‘buikpijn’, vertelde ze. ‘U kunt het de cno-bewoners niet aandoen om ze daar een jaar te houden! Het zijn heel kwetsbare mensen. Liever een fatsoenlijke duurzame opvang!’

Vervolg
Op 21 maart moet dus een besluit vallen. Het wordt nog spannend. Voor het plan van het college bestaat nog geen duidelijke meerderheid. We gaan het zien. W70 is verdeeld, medecoalitiepartijen D66 en GroenLinks/PvdA lijken vóór.

Wethouder Niels Wouters.
Wnd burgemeester Madeleine van Toorenburg.
Emma.