De inburgeraars tonen trots hun certificaat.
De inburgeraars tonen trots hun certificaat.

Nuenen kreeg er dertien medeburgers bijParticipatieverklaringen uitgereikt

Verslaglegging

Afgelopen maandag ontving in het gemeentehuis een dertiental nieuwkomers een inburgeringscertificaat uit handen van wethouder Niels Wouters. De (meest) vluchtelingen hebben zich, anticiperend op hun verplichte inburgeringsexamen, voor deze zogeheten participatieverklaring in een viertal middagen verdiept in zaken als de Nederlandse taal, normen en waarden in de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt.

Verslag en foto’s: Frans Lammerts

Iedere nieuwkomer krijgt een Plan Inburgering en Participatie (PIP) en wordt daarin begeleid door de gemeentelijke consulent Inburgering. Zo’n PIP bevat als onderdelen de leerroute voor o.a. de Nederlandse taal, welke activiteiten iemand wil gaan ondernemen in Nuenen, hoe de Nederlandse normen en waarden te leren. In de participatieverklaring zoals die vandaag werd uitgereikt en ondertekend, verklaart de nieuwkomer actief mee te willen doen in de Nederlandse samenleving en respect te hebben voor wat belangrijk is in Nederland: vrijheid (van meningsuiting, geloof, geaardheid etc.), gelijkwaardigheid (o.a. van man en vrouw), solidariteit (. hulp bieden en krijgen), participatie (bijdragen aan de samenleving).

Welkom, ondertekening, slagroomgebak
Marieke Cornelissen, PIP-consulent Inburgering, ging om de lichte spanning te breken informeel en Nederlandstalig in gesprek met de inburgeraars. Ze blijken uit allerlei windestreken te komen: Turkije, Iran, Jemen, Pakistan, Rusland. Ze wonen soms een paar maanden, soms al een paar jaar in Nuenen en vertellen, begrijpelijk nog in ietwat moeizaam Nederlands, wat hun zoal al is opgevallen in dit land, deze gemeente. Dat mensen hier zoveel naar elkaar glimlachen. Dat ze wel soms nagekeken worden. En (hilariteit!) hoe belangrijk de belastingdienst voor Nederlanders is! Marieke zelf vulde aan: het belang van vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw. Dat is ook waar ze vandaag voor tekenden.
Wethouder Niels Wouters van Sociaal domein, zelf al zijn hele leven ingezetene van Nuenen, reikte vervolgens aan ieder het certificaat uit, op elke ondertekening volgde applaus. Op de achtergrond hoorden we muziek: van Nick en Simon, van volkszangers: jazeker, puur Nederlandstalig! Die liedjes blijken enorm te helpen bij het leren van die taal, horen we. De traktatie na afloop? Puur Hollands slagroomgebak!

Inburgeraar Muammer Tanrivermis
Ons was het enthousiasme en de spontane contactname van één van de ondertekenaars al opgevallen. We besloten met hem te gaan babbelen.
Hij heet Muammer Tanrivermis, komt uit Turkije, is pas twee jaar geleden naar Nederland gekomen maar spreekt al opvallend goed Nederlands. Hij woont hier samen met zijn vrouw Semra en drie kinderen. Semra, naast hem, krijgt vandaag ook haar certificaat.
Muammer studeerde rechten in Turkije, werkte zestien jaar als douane-inspecteur, vervolgens vijf jaar als advocaat. Hij moest met zijn gezin om veiligheidsredenen vluchten. Heeft nog geen betaald werk (’Moet nog eerst beter Nederlands leren’), volgt wel Nederlandse les (’moeilijk!’) en werkt als vrijwilliger in Eindhoven. ‘We zijn heel blij in Nederland, iedereen is heel aardig, ook de buren. Wij zijn hier tevreden!’ Wat hem opvalt in dit land? ‘Nederlandse mensen tonen respect voor anderen. En Nederland kent veel regels, maar dat vind ik juist goed! In Turkije zijn veel dingen niet geregeld.’ Het echtpaar Tanrivermis heeft zich ook gemeld als vrijwilliger voor de Nuenense crisisnoodopvang (cno).

De begeleiders
We spreken na afloop met Marieke Cornelissen (casusregisseur nieuwkomers gemeente), Hanane Chababi (coördinator Vluchtelingenwerk Nuenen) en Maike Koenen (Dienst Dommelvallei). Ze vertellen over de training: vier workshopmiddagen in zoveel mogelijk qua taal en achtergrond homogene groepen. Moeilijkste onderdeel voor de nieuwkomers? Budgettering: hoe om te gaan met uitkering en toeslagen. Nee, er zijn geen terugkomdagen, maar er is wel een drukbezocht spreekuur als vangnet.
Mooi: meerderen hebben zich als vrijwilliger gemeld voor de cno. Überhaupt zijn er veel vluchtelingen die zich op eigen initiatief aanmelden als vrijwilliger: bij de voedselbank, de kerk, voor koffieschenken in de Akkers.

Maar, voor het helemaal donker is, hup naar buiten voor de groepsfoto!

Voor nog meer foto’s, zie onze Facebookpagina.

Het echtpaar Muammer en Semra Tanrivermis.