Vlnr.: Jan Wesenbeek en Chris van Eekelen (bestuursleden Stichting Buurthuis Gastvrij) en André Pieters (beheerder van het Buurthuis).
Vlnr.: Jan Wesenbeek en Chris van Eekelen (bestuursleden Stichting Buurthuis Gastvrij) en André Pieters (beheerder van het Buurthuis).

Stichting Buurthuis Gastvrij van start

Verenigingen

De kogel is door de kerk. De Stichting Buurthuis Gastvrij is officieel opgericht. Vrijdag 19 januari jl. is dit vastgelegd bij de notaris.

De nieuwe Stichting heeft als doel om het Buurthuis Gastvrij aan de Jo van Dijkhof te gaan exploiteren en op die manier blijvend beschikbaar te houden voor de bewoners van de Jo van Dijkhof, voor buurtbewoners, voor andere bewoners van de gemeente Nuenen en voor verenigingen. Nog meer dan nu moet het Buurthuis een gezellige en toegankelijke ontmoetingsplaats worden, waar je even kunt buurten bij een kopje koffie of thee of je kunt deelnemen aan creatieve, culinaire of sportieve activiteiten.

Gebruiksovereenkomst
De ruimtes van het Buurthuis Gastvrij zijn eigendom van Woningstichting Helpt Elkander. De gemeente Nuenen heeft met de Woningstichting een Gebruiksovereenkomst afgesloten, maar wil niet de exploitatie van het Buurthuis op zich nemen. Aan de gebruikers is enige tijd geleden gevraagd of zij dit zelf zouden kunnen doen. Vanuit een werkgroep met daarin bewoners van de Jo van Dijkhof en andere gebruikers van het Buurthuis, is daarop het initiatief genomen tot de oprichting van bovengenoemde Stichting. 

Bestuur
Het bestuur van de Stichting heeft inmiddels met André en Rob Pieters van A-Vastgoed Beheer afspraken gemaakt over het voortzetten van hun bestaande rol in verhuur, schoonmaak en beheer van het Buurthuis, maar dan met de Stichting als opdrachtgever. Met de gemeente Nuenen moet de overeenkomst om de exploitatie over te nemen op korte termijn afgerond worden, om in maart dit jaar helemaal operationeel te worden.

Vrijwilligers gezocht
Hoewel de bezetting van de ruimtes is toegenomen de afgelopen periode, is in de agenda van het Buurthuis nog steeds plaats voor nieuwe activiteiten, zowel overdag als in de avonden en in weekenden. Mocht u plannen of ideeën hebben, aarzel niet om ons hierover te benaderen. Uiteraard draait de exploitatie van het Buurthuis voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Diegenen die belangstelling hebben om een steentje bij te dragen, kunnen zich bij ons melden. Naast vrijwilligers die al actief zijn in de bediening zoeken we met name een vrijwilliger, die klusjesman of -vrouw zou willen worden en kleine werkzaamheden en reparaties in het Buurthuis uit zou kunnen voeren. Ook iemand die kan helpen een website te bouwen voor het Buurthuis is welkom.

Wilt u eens komen kijken in ons Buurthuis? Op maandagen is er ‘inloop’ vanaf 10.30 uur en op donderdagen vanaf 13.00 uur. Wij zijn bereikbaar via Chris van Eekelen, secretaris Stichting Buurthuis Gastvrij. Tel. 06-20251902. André Pieters, beheerder Buurthuis Gastvrij. Tel. 06-43216695. Per email: buurthuisgastvrij@gmail.com.