Harry Godtschalk, ca. 2007.
Harry Godtschalk, ca. 2007.

In memoriam Harry Godtschalk

Religie

Op woensdag 21 februari werd onder grote belangstelling afscheid genomen van Harry Godtschalk. Harry bereikte de gezegende leeftijd van 93 jaar. De uitvaart werd gehouden in de Regenboogkerk, begeleid door Brass Band Nuenen met muziek, in nauw overleg met de familie vastgesteld. Voor deze bijzondere gelegenheid speelde de brassband o.l.v. een neef, Harry Godtschalk junior.

Harry Godtschalk senior was eredirigent van de brassband die hij dertig jaar dirigeerde. Ook was hij ook oprichter van ‘Les Cornetz de Nuneville’ en het Nuenense Koperensemble, en muzikaal actief voor diverse verenigingen in de regio.

Muziek in de oorlogsjaren
Het muzikale leven van Harry begon in 1942 in Leerdam, toen hij zich meldde bij de lokale muziekvereniging De Bazuin. Hij begon daar op trompet. Zijn eerste openbare muzikale optreden beleefde hij in mei 1945: de muzikale inhuldiging bij de intocht van de geallieerden. Hij klom al snel op tot 2de dirigent van De Bazuin, en werd later ook dirigent van muziekkorpsen in de omgeving. Tijdens een van de concerten ontmoette hij zijn grote liefde, Dicky Klaarenbeek.

Valkenswaard, Eindhoven, Nuenen
In 1959 verhuisde Harry voor werk bij Philips naar Valkenswaard, en speelde trompet bij de Philips Orkest Vereniging. En in maart 1962 solliciteerde hij naar de functie van dirigent bij fanfare De Vooruitgang in Nuenen, die door interne strubbelingen en vertrek van veel leden in zwaar weer verkeerde. Samen met een nieuw bestuur wist Harry de fanfare weer op de been te krijgen. In 1967 werd de fanfare op Harry’s initiatief een brassband, de eerste beneden de rivieren.

Jeugdband
Harry wist veel jeugd te enthousiasmeren voor de brassband, onder wie zijn twee kinderen Rick en Ilse. Er kwam een aparte jeugdband, kweekvijver voor de ‘grote’ brassband. Zijn jeugdband gaf onder meer acte de présence in de optochten met een eigen jeugdprinsenwagen; hij arrangeerde voor hen veel carnavalsmuziek.

Successen
Na deelname in 1971 aan een eerste concours, promoveerde brassband De Vooruitgang al meteen naar de 1ste afdeling, in 1976 naar de afdeling Uitmuntendheid waarin het in 1980 landskampioen werd. Er volgden nadien nog diverse uitwisselingen met brassbands in Nederland en Engeland. In 1990 volgde promotie naar de Ereafdeling.

Afscheid & eredirigent
Na 30 jaar nam Harry in maart 1992 afscheid en werd hij benoemd tot eredirigent. Frank van den Berg nam het stokje (de ‘baton’) van hem over. Inmiddels bestaat Brass Band Nuenen uit een brassband, slagwerkgroep, majorettes, een jeugdband en beginnende muzikanten in opleiding.

Na pensionering
Na zijn pensionering als dirigent bleef Harry nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de brassband. In 2012 werd hij gehuldigd voor zijn 50 jaar lidmaatschap.

Op 14 februari overleed Harry Godtschalk. Nuenen verliest in hem een gepassioneerde en gedreven muzikale persoonlijkheid.