Sandor Löwik.
Sandor Löwik.

COLLEGE-COLUMN

Politiek

Ons college telt vier wethouders: Sandor Löwik (Duurzaamheid en Maatschappelijk Vastgoed), Bertje van Stiphout (Financiën), Patrick Kok (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit) en Niels Wouters (Sociaal Domein). Waar houdt een wethouder zich zoal mee bezig? Wie is de mens achter de wethouder? Periodiek berichten zij daarover in deze krant.
Sandor Löwik bijt deze week het spits af.

Bijzondere wethouders

‘Dat verklaar en beloof ik’. Na het uitspreken van deze woorden werd ik wethouder van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Geen contract, geen arbeidsovereenkomst of iets anders om te tekenen. Gewoon, deze woorden uitspreken voor de gemeenteraad in juni 2022 en dan ben je zomaar ineens wethouder. 

Zo bijzonder als de start van een baan als wethouder is, zo bijzonder is ook de inhoud ervan. Mijn neefje dacht dat ik het ‘hulpje van de burgemeester’ was geworden. Een goede vriend zei dat ik nu eindelijk ergens ‘de baas’ over kon zijn. Mijn vrouw vroeg of ik ook nog wel eens thuis zou zijn.

De wethouder is een soort minister, maar dan van de gemeente. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van B&W. Het college is het dagelijks bestuur, zoiets als het kabinet, van de gemeente. Maar de gemeenteraad heeft het laatste woord en bepaalt wat er in de gemeente moet gebeuren. De raad benoemt ook de wethouders en kan deze weer ontslaan. Dus die goede vriend zat er mooi naast, want de gemeenteraad is uiteindelijk ‘de baas’.

En mijn vrouw ziet mij gelukkig ook nog wel eens thuis, ook al zijn de werktijden van een wethouder erg onregelmatig. Overdag nemen we besluiten met de burgemeester en wethouders en zijn er de nodige besprekingen met onze deskundige en betrokken ambtenaren. Als wethouder vergader je ook veel buiten de gemeentegrenzen: met de buurgemeenten, met de Metropoolregio Eindhoven, met de Provincie in Den Bosch. ’s Avonds hebben we wekelijks overleg met de gemeenteraad. En als wethouder kom je veel in contact met inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven, zowel door de week als in het weekend. We bespreken projecten, doen feestelijke openingen, reiken prijzen en onderscheidingen uit, luisteren naar zorgen vanuit de samenleving, zoeken samen naar oplossingen, en brengen soms een minder leuke boodschap. Je bent wethouder 7 dagen in de week en 24 uur per dag. Het is kortom een drukke, maar vooral eervolle en leuke baan.

De meeste inwoners kennen hun wethouders vooral uit het nieuws of via social media. Maar wie zijn die mannen en vrouwen die de gemeente dagelijks besturen? Om nader kennis te maken met de wethouders heeft De Nuenense Krant ons gevraagd om regelmatig een stukje te schrijven. Dat zal niet gaan over actuele politieke kwesties, want die horen in de raadszaal met de gemeenteraad besproken te worden. Wel gaan deze stukjes over ons bijzondere werk als wethouder, over persoonlijke belevenissen en over eigen meningen. Samen met mijn collega-wethouders Niels Wouters, Bertje van Stiphout en Patrick Kok hoop ik u zo een inkijk te geven in het leven van een lokale bestuurder. 

Dit is het eerste stukje en hopelijk smaakt het naar meer.

Sandor Löwik