Ereburgerschap voor scheidende burgemeester een automatisme?

Politiek

Door: Frans Lammerts

In de lange rij (’doorlooptijd’: drie kwartier) van wachtenden die donderdagavond Maarten Houben voor het laatst de hand kwamen schudden, klonk breed gedeelde verontwaardiging. Niet alleen over de onfatsoenlijke manier waarop Houben door de raad aan de kant is geschoven en hoe hem dat is meegedeeld. Er werd eveneens schande van gesproken dat hem, ‘als klap op de vuurpijl’, óók het ereburgerschap was onthouden. ‘Want dat krijgt een scheidende burgemeester toch altijd?’ Welnu, dit laatste is niet waar.

Een op de vijf
Van de 14 burgemeesters die Nuenen heeft gekend, zijn er slechts 5 benoemd tot ereburger van de gemeente. Dat waren, in chronologische volgorde, de burgemeesters Van Rijckevorsel, Haffmans, J.J. Smits van Oyen, Terwisse en Ligtvoet. Wellicht heeft het feit dat de twee directe ambtsvoorgangers van Houben, Terwisse en Ligtvoet, wél ereburger werden, geleid tot het idee van een automatisme, minstens verwachtingen heeft gewekt.
Overigens vernamen wij dat in de beleving van een ingewijde de besloten raadsdiscussie over een ereburgerschap voor Maarten Houben al even beschamend verliep als die over zijn herbenoeming. Die persoon opperde: misschien dat in de toekomst een nieuw raad alsnog een verdiend ereburgerschap aan Maarten Houben zal toekennen?...