INTUSSEN inzake Nuenen cum annexis...

Politiek

Door: Frans Lammerts

... schreven wij op 13 september jl. al over bezwaren van een meneer tegen ‘welig tierend onkruid’ tussen de graven op begraafplaats Ouder Landen. Ten behoeve van biodiversiteit en insectenwelzijn wordt daar sinds afgelopen voorjaar het maaien en snoeien van (wat sommigen nog steeds hardnekkig noemen:) ‘onkruid’ beperkt. En nog steeds blijken daar bezwaren tegen te bestaan. Liever een ‘ereveld’ van zielloos strak gemaaide gazons, vindt men, dan de parkachtige uitstraling die de gemeente beoogt. De hoop van bezwaarmakers is nu dat er zóveel graven bij komen fat er geen plaats meer zal zijn voor lang gras.
Maar... het aantal begravingen neemt al jaren terug door het toenemend aantal crematies. En van natuurbegraafplaatsen, zoals Schoorsveld: hoe heerlijk lig je daar straks eeuwig - tussen hoog opgeschoten groen...

... is het nog niet zeker of het azc aan de Pastoorsmast straks een aansluiting op het stroomnet voor de 200 te huisvesten asielzoekers kan krijgen. Enexis heeft zoveel capaciteit tekort (het probleem speelt in heel Nederland) dat zelfs reguliere woningbouwprojecten in de regio Helmond en Eindhoven in gevaar komen.

Maar of het azc er überhaupt zal komen, is straks aan de raad. Nog steeds is niet zeker of een meerderheid daar haar rug recht zal houden tegen een luidruchtige minderheid van tegenstanders. ‘We hebben 22 november niet voor niks op Wilders gestemd!’, hoor je in den lande nu al bij vergelijkbare protesten... Zal de Nuenense raad karakter tonen?

... beginnen de plannen voor Jeugdpark Lissevoort steeds meer gestalte te krijgen. Buurtbewoners en jongeren legden onlangs hun ideeën daarvoor bij elkaar. Jongeren willen vooral faciliteiten voor voetballen, basketballen en chillen (relaxen, ouwebeppen en zo) en een watertappunt. Buurtbewoners opteerden heel volwassen en ‘dus’ minder avontuurlijk voor veiligheid, een goed plek voor de ingang en een fietsenstalling. De definitieve invulling is straks aan de raad.