Afbeelding

INTUSSEN inzake Nuenen cum annexis...

Politiek

Door: Frans Lammerts

... lag afgelopen donderdag de VVD op ramkoers met het college van B en W, met name met wethouder Financiën Bertje van Stiphout. In wat volgens sommigen een persoonlijke aanval leek, sprak fractievoorzitter Judith Tesser verbeten en niet zonder gevoel voor drama en de regels der rethorica, harde woorden. Op basis van het ‘oordeel van onze fiscalisten en juristen’ [lees: burgerlid Peter Uipkes] meende zij dat de wethouder ten onrechte geen antwoorden gaf op VVD-vragen over de begroting. ‘Hoezo democratie?! U bent wettelijk verplicht, antwoord te geven!’ En, naar analogie van een maanlanding: ‘Een kleine stap van u zou groot zijn voor de democratie in onze gemeente!’ En: ‘Het onvoldoende verstrekken van informatie is een politieke doodzonde waar normaliter een motie van wantrouwen op volgt.’ [Spreekpauze, om de portee van deze boodschap diep te laten inwerken.] ‘Maar wij [spreekpauze] achten het belang van Nuenen groter dan het belang van de VVD [hoe mooi!] en beperken ons daarom nu tot het indienen van een motie van treurnis [= politieke gele kaart]. Ik vraag aan de collega-raadsleden [poging tot medeplichtig maken]: vindt ú dat de wethouder de wet mag overtreden? [Spreekpauze]. Het democratisch stelsel is ondermijnd!’ Gevolgd door het indienen van haar motie, waarin als eisen: vragen alsnog beantwoorden; de raad 48 uur de tijd te geven voor bestudering van die antwoorden; en een knieval: erkenning van falen door de wethouder.
Zoals te verwachten, klonken instemmende geluiden van Monique Donkers (Combinatie), maar ook van Cees Meijvis (CDA). Weerwoord kwam (natuurlijk) van Van Stiphouts eigen partij, D66, maar ook van de andere fracties.
Om vergadertechnische redenen werd de motie later omgebouwd tot een ordevoorstel - dat later door een ruime meerderheid werd weggestemd. Waarmee de motie van treurnis meteen onschadelijk gemaakt was. En de begroting 2024 uiteindelijk met alleen de stemmen van VVD en Combinatie tegen, kon worden goedgekeurd - zelfs door het CDA.

... is 12 procent van de 16- tot 65-jarigen van onze dorpsgenoten laaggeletterd, relatief meer dan gemiddeld in Brabant (10,2%). Het gaat aldus om 1.664 Nuenenaren. Het betekent dat ze misschien dan wel kunnen lezen en schijven en dus niet per se analfabeet zijn, maar wel onvoldoende taalbeheersing hebben om met medische informatie om te gaan, hun weg in het ambtelijk doolhof te vinden en schriftelijke informatie te begrijpen en ernaar te handelen. En als, zoals laatst, een voormalig belastinginspecteur zijn eigen belastingaangifteformulier al niet snapt...

... is misschien niet helemaal van het voorgaande los te zien, dat 2,2 procent van onze medeburgers vorig jaar in armoede leefde, ongeveer 500 mensen. Dat percentage is wel gedaald, lag in 2021 nog op 3,1 procent. Dat is lager dan het gemiddelde in Brabant (3,2%; landelijk percentage 3,8).