Vlnr.: Tina Klep voorzitter, Ruud Moviat secretaris, Jeanne Weel, penningmeester.
Vlnr.: Tina Klep voorzitter, Ruud Moviat secretaris, Jeanne Weel, penningmeester.

‘Meer sociale woningen voor Nuenense jeugd, alleenstaanden en ouderen’

Zakelijk

Huurdersplatform Helpt Elkander, sinds 2015 belangenbehartiger van Nuenense bewoners die een sociale huurwoning hebben of zoeken, vindt dat er schot moet komen in de bouw van sociale huurwoningen in Nuenen. Dit om de doorstroming van de Nuenense huishoudens te bevorderen, zodat Nuenenaren in hun geliefde dorp kunnen blijven wonen.

Op dit moment bedraagt het percentage sociale huurwoningen in de gemeente slechts 16%. Het Huurdersplatform is van mening dat dat percentage omhoog moet, want de beperkte woningen die vrijkomen, gaan bijna allemaal naar woningzoekenden met urgentieverklaring. En dan komen de reguliere woningzoekenden nauwelijks aan een woning. ‘We maken ons er hard voor dat in de Kloostertuin minimaal 30% aan sociale huurwoningen wordt gerealiseerd en dat er ook aan de middenhuur wordt gedacht’, aldus Tina Klep, voorzitter van het Huurdersplatform.

Uitbreidingsopgave
Er ligt een forse uitbreidingsopgave van 325 woningen in de komende 10 jaar. Een flinke opgave waar hard aan gewerkt wordt. Woningstichting Helpt Elkander heeft 289 woningen in verschillende sociale nieuwbouwprojecten in voorbereiding. Wederikdreef (41 woningen), Vinkenhofjes (137 woningen), Oranjebuurt (40 woningen), Lyndakkers (10 woningen), Parkstraat-Voirt (16 woningen), Vrouwkensakker (36 woningen), Jo van Dijkhof (9 woningen), Mieke Sandershof (4 woningen). ‘Iedereen roept dat er gebouwd moet worden. En dat kan als alle neuzen dezelfde kant opstaan, die van woningstichting, gemeente en omwonenden’, aldus Tina Klep. ‘We willen toch allemaal dat onze kinderen, en ook ‘ons moeder’, een eigen plek hebben om te wonen.’ Wat Huurdersplatform Helpt Elkander betreft, gaan deze projecten dan ook zo snel en zo schoon & duurzaam mogelijk van start. De bouw van 41 woningen aan de Wederikdreef begint in oktober.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Of wilt u meepraten en meedoen op onderwerp? Mail dan naar info@huurdersplatorm-helptelkander.nl of bel 06-43588587, Tina Klep. 

Huurdersplatform Helpt Elkander praat mee, overlegt en geeft advies over onder andere huurbeleid, leefbaarheid, duurzaamheid en renovatie/nieuwbouw. Zo zit het Huurdersplatform ook als volwaardig partner aan tafel bij de gemeente over de prestatieafspraken. Daar worden onder andere de afspraken gemaakt over de nieuwbouw.