Afbeelding

Sponsoractie voor stichting Meedoen Nuenen gaat van start

Verenigingen

Sinds begin dit jaar is GBS Premium Sportsclub de vaste ‘thuisbasis’ voor deelnemers van stichting Meedoen Nuenen. Elke woensdagmiddag, van 17.00 tot 18.00 uur, kan een aantal deelnemers van deze stichting hier op hun eigen manier en tempo sporten. De training wordt op maat gegeven in de rustige en prikkelarme zaal. Plezier in het samen bewegen staat daarbij voorop. 

GBS Sportsclub ondersteunt de doelen van Meedoen Nuenen en daarom hebben zij besloten hun jaarlijkse sponsoractie ten goede te laten komen van deze stichting. Doet u ook mee?

De sponsoractie
Van 20 t/m 27 september nodigt GBS al haar sporters uit om zoveel mogelijk kilometers af te leggen op de loopband, fiets, cross-trainer of het roeiapparaat. Tegenover elke gemaakte kilometer kunnen sponsors een bedrag inzetten. Hoe meer kilometers worden afgelegd, des te meer geld er gedoneerd kan worden. Ook zonder mee te sporten kunnen de kilometers worden gesponsord. De deelnemers van Meedoen Nuenen dragen ook hun steentje bij. Zij trappen de sponsoractie af op woensdag 20 september van 17.00 tot 18.00 uur en lopen, fietsen en roeien dan ook zoveel mogelijk kilometers bij elkaar. Woensdag 27 september sluiten ze de actieweek af met de laatste af te leggen kilometers, waarna de eindstand bekend wordt gemaakt. Afhankelijk van de opbrengst kan Meedoen Nuenen weer verschillende activiteiten gaan organiseren.

Over de stichting
Stichting Meedoen Nuenen organiseert maandelijks diverse activiteiten voor kinderen en jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij reguliere sport- en vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld omdat ze vanwege autisme, ADHD of een verstandelijke beperking hulp nodig hebben bij het deelnemen, of doordat het voor hen lastig is om sociale contacten aan te gaan. De activiteiten van de stichting bieden deze jongeren de mogelijkheid om in hun eigen omgeving, op hun eigen manier, mee te doen, en op deze manier een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. Daarmee verminderen we de eenzaamheid onder deze doelgroep. De stichting zet zich daarnaast in voor het creëren van mogelijkheden, om deze doelgroep structureel te laten sporten en bewegen in Nuenen. De stichting draait volledig op vrijwillige inzet. Meer informatie: www.meedoennuenen.nl.

Als u als GBS-sporter mee wilt doen, vul dan tijdens het sporten in de actieweek het scoreformulier in met uw gemaakte kilometers. Deze scoreformulieren zijn in de Sportsclub verkrijgbaar. Wanneer u de kilometers wilt sponsoren, ook als u niet mee wilt sporten, kunt u dit op hetzelfde formulier aangeven. Voor meer informatie over de actie neemt u contact op met GBS Premium Sportsclub, tel. 040-3032623 en vraag naar Giel of Dirk. U kunt ook contact opnemen met Meedoen Nuenen, tel. 06-16238308.