Afbeelding

advertorial D66 staat achter de begroting

Advertorial

De begroting is getiteld: DOEN. De begroting 2024 zet de goede koers uit voor Nuenen. Het positieve resultaat van de begroting wordt in het ‘spaarpotje’ gezet. Deze begroting kiest voor leefbaarheid, voor duurzaamheid, voor zorg en voor bouwen. Voor een leefbare gemeente investeren we in voorzieningen. Dat doen we via de projecten Hongerman, Klooster, Bundelroutes en Sinti. Het zijn grote en belangrijke projecten.

In deze raadsperiode is er een duurzame wind gekomen over Nuenen. Duurzaamheid wordt steeds beter opgenomen in onze aanpak. Zo is in de begroting een subsidieregeling opgenomen voor inwoners voor het isoleren van de eigen woningen. En er is budget opgenomen voor onderhoud en herplanten van bomen.

Zorgkosten

In de begroting is € 24 miljoen opgenomen voor de zorgkosten. We maken ons zorgen over het hoge bedrag. We willen graag meer gevoel krijgen hoe de zorgkosten zijn opgebouwd. Waar kunnen we wel en waar niet grip op hebben? Er is een data-analist sociaal domein, die gaat monitoren waar we het geld voor zorg aan besteden. 

Nuenen moet gaan bouwen

Dit zorgt niet alleen voor meer woningen, maar zo halen we inkomsten op voor onze gemeentekas. Geld dat hard nodig is voor de grote projecten. Nuenen West moet volle vaart vooruit, net als de Vinkenhofjes en Kloostertuin. Bij Nuenen-West willen we graag onderzoeken of we hier meer betaalbare woningen kunnen bijbouwen voor onze jongeren. D66 ziet veel kansen voor de Kloostertuin. Dit is een toekomstig juweeltje voor Nuenen. Voor meer woningen mogen we volgens D66 hier best wat hoger bouwen, 1 gebouw met 5 bouwlagen vinden wij daarom acceptabel. 

Nuenen staat soms te boek als een gemeente die ‘dwèrs’ is en lang nodig heeft om tot een besluit te komen. Deze periode gaat volgens D66 anders. Onze coalitie en de nieuwe samenwerking met college en raad werpt zijn vruchten af. Wij zeggen: niet meer ‘ouwehoeren’ , maar gewoon DOEN!

D66 fractie Nuenen c.a. - Anneke Coolen-Pero en Desiree van Wessel