Afbeelding

Uw herinnering aan april-juni 1945

Algemeen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizenden Nederlanders tewerkgesteld in Duitsland. Deze dwangarbeid staat bekend als de Arbeitseinsatz

Voordat de oorlog in 1945 definitief voorbij was kwamen er al wat Nederlanders, die onder deze Arbeitseinsatz verplicht hadden moeten werken in Duitsland, terug naar Nederland. Helaas voor sommige personen op een te vroeg moment want zij die boven de grote rivieren woonden, konden daar nog niet terecht, omdat in hoofdzaak alleen het zuiden van Nederland nog maar was bevrijd. 

Dankbaarheid
Veel personen werden tijdelijk liefdevol door particulieren opgevangen in onder andere Brabant. Ook in Nuenen verbleven een aantal personen in de maanden april tot juni 1945. Dat zij toen in Nuenen goed werden opgevangen, lieten zij blijken door na de oorlog uit dankbaarheid drie glas-in-loodramen, gemaakt door Hugo Brouwer, te schenken aan de Nuenense bevolking. Dat zijn de ramen die in 2019 zonder nadenken uit de hal van het gemeentehuis werden verwijderd en al vijf jaar ergens op zolder liggen. Had men meer van dit blijkbaar vergeten stukje Nuenense oorlogsgeschiedenis geweten, dan was dat misschien niet zo respectloos gebeurd. 

Op zoek naar herinnering
Omdat ik om die reden momenteel de geschiedenis van het geschenk aan het beschrijven ben, zou ik graag van oude Nuenenaren wat informatie hebben over die gerepatrieerden in Nuenen. Heeft u nog de indruk dat het er veel waren, weet u nog bij wie en weet u er verder nog iets over? Het is 79 jaren geleden maar wie heeft er nog een herinnering aan gerepatrieerden die toen in Nuenen verbleven? Ik heb al wat kunnen achterhalen. Welke oude Nuenenaar of kinderen van oude Nuenenaren hebben hier nog een herinnering aan, hebben er van hun ouders ooit over gehoord en willen dat met mij delen? Privacy wordt beschermd. Met informatie over dit stuk Nuenense geschiedenis kunt u er, samen met degenen die hiervoor ijveren, aan bijdragen om deze glas- in-loodramen van Hugo Brouwer weer op een zichtbare en respectvolle openbare plaats in Nuenen herplaatst te krijgen. 

U kunt bellen naar Ton de Brouwer, 040-2842212 of post schriftelijke informatie in de brievenbus van Ruiterweg 6.