Oeverlopers: planten kijken, amfibieën scheppen

zaterdag 23 september 2023 9:00 tot 12:00

Zaterdag 23 september gaan we met het Oeverloperproject naar De Beeksche Waterloop, om planten, vissen en amfibieën te inventariseren in dit bijzondere gebied.

De Beeksche Waterloop ligt in het oosten van het gebied van Waterschap De Dommel. De waterloop heeft een lengte van ongeveer 30 kilometer en stroomt vanaf het Wilhelminakanaal bij Son en Breugel in noordoostelijke richting via de natte natuurparel De Geelders naar Sint Michielsgestel. Daar mondt De Beeksche Waterloop uit in de rivier de Dommel. 

Belangrijke functie
De Beeksche Waterloop heeft een belangrijke functie als wateraanvoer voor de landbouw. Daarnaast fungeert De Beeksche Waterloop als ecologische verbindingszone (EVZ) voor soorten als de kamsalamander, de heikikker, de kleine ijsvogelvlinder en de weidebeekjuffer. Gegevens over de ecologie van de poelen zijn belangrijk om straks de effecten van de inrichtingsmaatregelen goed te kunnen beoordelen en waar nodig te kunnen bijsturen. Op die manier ontstaat uiteindelijk een natte kralensnoer waarlangs de verschillende soorten effectief kunnen migreren.

Wat is het Oeverloperproject?
Dit is een meerjarig project om meer inzicht te krijgen in de ecologische staat en welke planten en dieren in en rondom beken leven. FLORON en RAVON begeleiden en ondersteunen de monitoring van drie beekdalen. Ook de waterschappen doen mee in het project. 

Ga mee op 23 september. Locatie: Weg Son-Lieshout in Nuenen. Tijdstip: 09.00 tot 12.00 uur. Voor meer informatie: www.oeverlopers.nl.