Vrijwilligersavond Gerwen

Woensdag 15 januari jl. werd in de St. Clemenskerk van Gerwen weer de jaarlijkse Vrijwilligersavond gehouden. Het is een avond bestemd voor de vele vrijwilligers die in de parochie H. Kruis actief zijn binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap van Gerwen.
                  
20-01-2020, 22:10
Tegen de klok van 20 uur stroomden steeds meer vrijwilligers de kerk van Gerwen binnen. Daar wachtte hun koffie en gebak en natuurlijk een hartelijk welkom. De organisatie van deze avond was in handen van de leden van de klankbordgroep Gerwen. Ook leden van het pastoresteam, leden van het parochiebestuur en leden van de pastoraatsgroep van de parochie H. Kruis waren aanwezig. Onmisbaar. Dankbaarheid Maria Loonen, voorzitter van de klankbordgroep Gerwen, memoreerde in haar welkomstwoord hoe onmisbaar de belangeloze inzet van vrijwilligers is. Juist door deze inzet is het mogelijk om een vitale en bloeiende geloofsgemeenschap met elkaar in stand te houden. En natuurlijk geldt dit ook als we naar de toekomst kijken. Terugkijkend naar het voorbije jaar 2019 kan vooral geconstateerd worden dat de geloofsgemeenschap in Gerwen goed heeft gefunctioneerd, dankzij de inzet van de vrijwilligers. Daarnaast is zichtbaar en merkbaar geworden dat het pastoresteam in 2019 een andere samenstelling heeft gekregen, door de toevoeging van Rita van Eck en Theo van Eijk. Ontwikkelingen Vervolgens lichtte pastor Hans Vossenaar toe dat zowel Rita van Eck als Theo van Eijk inmiddels binnen een vast dienstverband participeren binnen de parochie H. Kruis. Daarnaast zal pater Eugene, afkomstig uit Ghana, vanaf maart 2020 een half jaar stage komen lopen binnen de parochie H. Kruis. De bedoeling is dat hij, bij wederzijdse positieve ervaring, het pastoresteam daarna komt versterken. Een aantal vrijwilligers had pater Eugene al even gezien, toen hij tijdens de kerstperiode een aantal diensten bijwoonde. Verder vertelde Hans Vossenaar over de voortgang van het masterplan, waarmee beoogd wordt de parochie te revitaliseren. Vrijwilligersprijs Het is inmiddels traditie om een of twee vrijwilligers in het bijzonder te danken voor hun jarenlange inzet. En ook nu werden weer twee vrijwilligers in het zonnetje gezet: 1. Maria Donkers-van Stipdonk, voor haar vele jaren inzet, onder andere binnen de werkgroep kerkversiering en ouderenbezoekwerk 2. Rina Vereijken-Kusters, eveneens voor vele jaren inzet binnen een groot aantal werkgroepen, onder andere communie-en vormselwerkgroep, gezinsvieringen en als redactielid voor het parochieblad Kruiswoord. Beide vrijwilligers werden door Hans Vossenaar uitvoerig bedankt en mochten een speciale onderscheiding in ontvangst nemen. Na het uitreiken van de vrijwilligersonderscheidingen werd de avond voortgezet tot in de latere uurtjes, met genieten van elkaars gezelschap, bijpraten en lekkere hapjes en drankjes. Al met al een geslaagde avond die tevens weer het begin inluidde van een mooi (vrijwilligers)jaar met elkaar binnen de geloofsgemeenschap van de St. Clemenskerk te Gerwen.

Foto: 1: Maria Donkers-van Stipdonk Foto 2: Rina Kusters Foto’s: Petra van Laarhoven/De Nuenense Krant

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Tonproatersavond van Broakese Karnavalszotten groot succes

Zaterdagavond 18 januari jl. werd de 24ste Geldropse Tonproatersavond georganiseerd. Er was geen stoel meer vrij in de tent achter Hotel Restaurant De Collse Hoeve.

Overhandiging cheque Rotary Club Nuenen aan Stichting Leergeld

Tijdens het evenement KunsT met een Grote T, dat afgelopen najaar georganiseerd werd door Rotary Club Nuenen, vond een kunstveiling plaats, waarvoor veel van de deelnemende kunstenaars belangeloos een werk beschikbaar stelden.

Kerkbalans 2020, verbonden kerk nu en in de toekomst

De parochie Heilig Kruis Nuenen staat midden in de samenleving. Met ruim 450 vrijwilligers, een pastoraal team en deuren die voor iedereen openstaan, is de parochie een verbindende factor in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

INGEZONDEN Laaggeletterden in Nuenen

Sinds kort is de permanente groenbak voor tuinafval aan de Nico Eekmanlaan verwijderd, als gevolg van de overlast. Jammer. Maar wat zie je nu (foto)?

Bonte Avond in Nederwetten één groot fiësta

Het was een volle bak en weer een supergezellige avond in De Koppelaar te Nederwetten. Daar vond afgelopen vrijdag 17 januari de Bonte Avond plaats van carnavalsvereniging ‘De Wetters’ in residentie Carpa de Fiesta, onder het motto: ‘Un baard, rood of krul, unne skônne carnaval mi heul ‘t spul!’

De scouts gaan naar Engeland

Elk jaar hebben de scouts van Rudyard Kipling meerdere weekenden en kampen, maar meestal is dat in Nederland of België. Hoe leuk is het dat de kans groot is dat de scouts dit voorjaar naar Engeland gaan om het Intercamp bij te wonen?