Jongerenwerk is er voor alle jongeren in Nuenen

Het was oktober 2015 dat wij in De Nuenense Krant voor het laatst de jongerenwerkers van de LEVgroep in Nuenen aan het woord lieten. Hoog tijd voor een hernieuwde kennismaking. Zij behoren immers tot de groep harde werkers die niet snel in de openbaarheid treedt, maar op de achtergrond belangrijk werk verzet. Zij zijn de belangenbehartigers voor alle jeugd tussen de 10 en 23: de vraagbaak, het luisterend oor, het steuntje in de rug op het gebied van alcohol, drugs, seksualiteit, wonen, werken, stage, school.
                  
03-12-2019, 17:22
We spreken jongerenwerkers Bernadeth, David, Bjorn en stagiair Tim in hun onderkomen aan het Aardappeleterssteegje. Die laatste keer dat we elkaar spraken, was in de jongerenhuiskamer, die toen nog (sinds 2009) te vinden was in de voormalige voetbalkantine op de Luistruik. 'Helaas' trok de economie aan, kregen de bouwplannen op de Luistruik nieuw leven ingeblazen en moest, met alle andere gebruikers, in juni 2018 ook de jongerenhuiskamer haar vertrouwde locatie verlaten. Bjorn: 'Het is vooral heel jammer dat we onze doelgroep, de jongeren van 10 tot 23 jaar, geen laagdrempelige inloop meer kunnen bieden.' David: 'De gemeente wil wel en er vinden gesprekken plaats, maar er zijn in Nuenen eenvoudigweg te weinig geschikte accommodaties. Maar los daarvan ontmoeten we ze sowieso op andere momenten, in ruimten als Hongerman en Scarabee. Met een andere categorie van 50 à 60 jongeren, de hangjeugd, hebben we als vanouds ambulant, dus op straat, contact.' Bjorn: 'We zijn ons gaan focussen op activiteiten als een game event en een sport- en spelmiddag voor kinderen uit groep 7 en 8. We zoeken het veelal in projecten waarin we samen met de jeugd iets oppakken.' Lees deze week het interview van onze verslaggever Frans Lammerts in De Nuenense Krant.

Foto: Nuenense jongerenwerkers, vlnr. Bjorn, David, Bernadeth.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Inzamelactie DE-punten voor Voedselbank

Niet iedereen profiteert evenveel van een goedlopende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.

Dienstverlening Taxbus rond de feestdagen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op Oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de Nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de ritten tijdens de feestdagen tijdig aan te melden.

AutoMaatje Nuenen

Sinds de officiële start, twee maanden geleden, hebben we bij AutoMaatje Nuenen niet stilgezeten. Dankzij de inzet van een enthousiaste groep van ca 30 vrijwilligers en twee coördinatoren, zijn er in korte tijd zo’n 100 deelnemers ingeschreven en 200 ritten verzorgd voor dankbare deelnemers. Dat blijkt wel uit de reacties: begeleiding van deur tot deur, ondersteuning in de wachtkamer, een kopje koffie, een leuk gesprek en samen lachen.

Dorpsboerderij Weverkeshof zoekt vrijwilligers

Weverkeshof is de Dorpsboerderij van Nuenen en is bedoeld voor jong en oud. De Brabantse gemoedelijkheid is het motto van onze boerderij. Buiten een schitterend park met dieren, bloementuin en groentetuin. En binnen een gezellige huiskamer waar de koffie altijd klaar staat. In de zomer kan men lekker buiten zitten in het zonnetje en genieten van de rust en de sfeer van onze boerderij.

Gildegroet aan Janus Jansen

Dinsdag 26 november jl. was het een heugelijke dag voor de Sint Antoniusschut. Ons oudste lid Janus Jansen bereikte een leeftijd die nog nooit door een schutsbroeder, zover we kunnen nagaan, is bereikt: 95 jaar.

Kra, Kri, Kris, ik wens dat Agrarisch Kinderdagverblijf Krakenburg geopend is

Vrijdagmiddag 29 november jl. was er dan eindelijk de officiële opening. In de herberg op de boerderij is het al snel gezellig druk. De buurtvereniging van Olen en Stad van Gerwen, de deelnemers van de dagbesteding met hun ouders en de vele mensen die een handje hebben geholpen bij de verbouwing van de boerderij, zijn aanwezig.