Bellen met d'n Burger

In de rubriek 'Bellen met d'n Burger' laten beurtelings onze politiek verslaggevers Gemma Eerdmans en Frans Lammerts burgemeester Maarten Houben aan het woord over zaken binnen zijn taakgebied die op dat moment actueel zijn. Dit om een genuanceerd beeld te schetsen van waar een burgemeester zoal mee bezig is en voor welke afwegingen hij zich gesteld ziet.
                  
22-10-2019, 16:15
Nuenen als een spin in het web van samenwerkingsverbanden (1) Nuenen is zelfstandig mogen blijven, tot vreugde van velen, maar staat er zeker niet alleen voor! Er zijn heel wat samenwerkingsverbanden die dat mogelijk maken. De bekendste zijn het MRE (Metropool Regio Eindhoven) waarin 21 gemeenten samenwerken; het SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) waarin 9 gemeenten hun krachten hebben gebundeld; en Dienst Dommelvallei. Maar er gebeurt gigantisch veel meer, waar we ons wellicht niet van bewust zijn. Over al die verbanden hebben wij het in ons gesprek met de burgemeester. Het VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten We blijken in 38 formele verbanden te zitten. Maarten Houben stelt voor om van groot naar klein te gaan. ‘De grootste zijn de landelijke verbanden. Bijvoorbeeld het VNG, Vereniging Nederlandse gemeenten, waar we met 354 andere gemeenten lid van zijn. De VNG is voornamelijk een belangenbehartiger van alle gemeenten in de richting van de rijksoverheid. Overheidsbeleid wordt omgezet naar lokaal beleid. Wat betekent dat concreet? Een voorbeeld: Als de AVG, de privacywet, in werking treedt, zorgt de VNG er voor dat er modelverordeningen zijn die algemeen te gebruiken zijn. Zo hoeft niet elke gemeente zelf te bedenken hoe zo’n verordening eruit ziet. Maar er zijn nog veel meer partijen waar wij een rol in spelen. Zo zijn er onder andere de Vereniging van Griffiers en het Genootschap van Burgemeesters.’ Wat doen zij dan? ‘Het Genootschap van Burgemeesters bereidt op het ogenblik de inwerkingtreding van de WVGGZ voor, de Wet Verplichte Gezondheidszorg [dwang in de zorg; komt in de plaats van de Wet Bopz], inclusief een protocol hoe we daarmee om moeten gaan. Vervolgens moeten we dat lokaal daadwerkelijk gaan organiseren. De Vereniging van Griffiers denkt na over veranderingen in de wet en hoe die binnen de raad besproken kunnen worden.' Lees het volledige interview door onze verslaggever Gemma Eerdmans, deel 1, deze week in De Nuenense Krant.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Schuif even aan tafel bij… notaris Tsjeard Fokkema

Nee, dit keer geen verhaal over het belang van een testament of nuttige informatie over nalatenschappen en schenkingen. Op donderdag 31 oktober komt Nuenens notaris Tsjeard Fokkema in de Schuif-lezing vertellen over wat hij allemaal aan bijzonders en merkwaardigs heeft meegemaakt in de uitoefening van zijn ambt.

Orgelconcert H. Clemenskerk Nuenen

Zondag 27 oktober om 15.30 uur geeft Rob Nederlof het tweede orgelconcert van 2019 op het Smits-Vermeulenorgel van de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen. De toegang is vrij, met een vrijwillige bijdrage na afloop.

IVN Kids: paddenstoelen

Het is paddenstoelentijd en dankzij de nodige regen zijn er héél veel te vinden op dit moment. IVN Kids staat op zondag 27 oktober in het teken van paddenstoelen. Ga met onze gidsen mee op ontdekkingstocht op het Steenoventerrein.

Informatiemiddag over wonen, verhuizen, veiligheid en comfort

- Verbouwen, verhuizen, comfortabel, veilig en zorgeloos wonen in Nuenen? - Is ons huis is te groot? - We moeten steeds de trap op om te gaan slapen. - De wasmachine en droger staan op zolder; wel lastig. - Ben alleen en voel me niet helemaal meer veilig. Ongemakken en vragen waar je hoopt nooit voor te komen staan. Die luxe is maar voor weinig mensen weggelegd. De meesten van ons zullen vroeg of laat iets in hun woonsituatie moeten aanpassen.

Fotoclub KNIPOOG nodigt uit

PVGE afdeling Nuenen heeft vier fotoclubs waarvan KNIPOOG als eerste in 2011 werd opgericht. Al in 2012 startten de leden met hun eerste tentoonstelling. Dit jaar werd voor de achtste maal met veel zorgvuldigheid een expositie voorbereid.

De Nacht van de Nacht

Zaterdag 26 oktober is het De Nacht van de Nacht. IVN Nuenen en Scouting Rudyard Kipling nodigen je uit om deze nacht (avond) mee te komen beleven.