INFORMATIERUBRIEK 'VAN EN VOOR DE GEMEENTE'

                  
11-06-2019, 12:25
AFVALWEETJE Weet u dat de milieustraat op woensdagavond tot 20.00 uur open is? OPENINGSTIJDEN IN ZOMERVAKANTIE Tijdens de zomervakantie van week 29 t/m 33 (15 juli t/m 16 augustus) zijn er aangepaste openingstijden voor de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeentehuis is alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag en -avond (17, 24 en 31 juli + 7 en 14 augustus). De gemeente werkt volledig op afspraak. COMMISSIEVERGADERINGEN U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op uenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 18 juni 2019 Commissie Ruimte • Modules verkeersbeleid • Emmastraat (ruimtelijke kaders) • Nota Grondbeleid 2019-2025 • SGE woonvisie 19 juni 2019 Commissie Samenleving - Deze commissievergadering is geannuleerd 20 juni 2019 Commissie Algemene Zaken • Aanpassing reclamenota • Kadernota Veiligheid • Evaluatie centrummanagement 27 juni 2019 Gecombineerde commissie • Jaarrapportages projecten • Jaarrekening 2018 Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl. NATUURVRIENDELIJKER BEHEER VAN BERMEN EN SLOTEN Iedereen heeft wel gehoord of gelezen dat de biodiversiteit steeds verder afneemt. De gemeente Nuenen gaat bermen en waterlopen vanaf dit jaar op een natuurvriendelijkere manier beheren, zodat een leefgebied ontstaat voor wilde planten en dieren. En we kunnen dan ook genieten van meer bloemenpracht. Hoe maken we de bermen en bermsloten natuurvriendelijker? Door minder vaak te maaien, blijven stroken of plukken vegetatie staan waar bloemen en kruiden kunnen bloeien en zaad kunnen zetten. Dieren vinden hier voedsel en schuilmogelijkheden. In de praktijk worden de bermen en bermsloten 1 of 2 keer per jaar gemaaid, waarbij ongeveer 20% van de vegetatie in stroken of blokken blijft staan. Deze vegetatie wordt de volgende maaibeurt gemaaid, waarbij op een andere plek weer 20 % blijft staan. Zo voorkomen we dat bermen en waterlopen verruigen met struiken. Op enkele plekken binnen de gemeente passen we een beheermethode toe die speciaal is ontwikkeld voor vlinders, het zogenaamde sinusbeheer. Door een afwisselend maaibeheer, ontstaan diverse overgangssituaties in de vegetatie, waar vooral insecten van zullen profiteren. De bermen en bermsloten worden gevarieerder, met ruimte voor meer wilde bloemen en kruiden. Waarom maken we de bermen en bermsloten natuurvriendelijker? Buiten de natuurgebieden zijn bermen en bermsloten in het huidige landschap vaak nog de enige plek waar wilde bloemen en kruiden kunnen groeien. Door het toepassen van natuurvriendelijker beheer, ontstaan er leefgebieden voor insecten (zoals wilde bijen en vlinders), vogels, zoogdieren en lokaal zelfs voor reptielen. Bermen en bermsloten vormen lange linten in het landschap en zijn zo een ‘groene verbindingsweg’ voor wilde dieren en planten. De gemeente draagt zo haar steentje bij aan het behoud van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bloemrijke bermen natuurlijk ook een mooi gezicht om naar te kijken voor bewoners en bezoekers van de gemeente Nuenen. Hoe zit het met verkeersveiligheid? Het natuurvriendelijke bermbeheer mag niet leiden tot verkeersonveilige situaties. Langs veel wegen maaien we daarom de eerste meter van de berm vaker. En we maaien de zichthoeken op drukke kruispunten. Heeft u nog vragen? Bij vragen over het gemeentelijk groenbeleid kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 040-2631631 of per e-mail via gemeentehuis@nuenen.nl. INZAMELING TAXUSSNOEISEL VAN START Stichting Taxus Taxi haalt snoeisel op voor chemotherapieën De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi is vanaf 10 juni weer van start gegaan. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. Door het taxussnoeisel op te halen, kunnen elk jaar opnieuw duizenden chemotherapieën worden gemaakt. ‘We zijn elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen doen met het inzamelen’, aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi Plan nu een afspraak in Wilt u weer deelnemen aan de Taxus Taxi Actie? Dan kunt u 24 uur per dag een afspraak voor het ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Wij vragen u om de afspraak in te plannen zo kort mogelijk nadat u uw taxushaag heeft gesnoeid. De taxustwijgjes bevatten dan nog de meeste werkzame stof. Goed begin is het halve werk We bereiden deelnemers aan onze inzamelingsactie graag goed voor. Zodoende twee zaken om vooraf rekening mee te houden: • Wij adviseren deelnemers om in het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal. Hiermee wordt broei voorkomen. Dit is de grootste boosdoener met betrekking tot de bruikbaarheid van het snoeisel; • De minimale hoeveelheid is een volle kruiwagen of een half gevulde Taxus Taxi Tas, die gratis kan worden opgehaald bij verschillende uitgiftepunten (onder andere Boerenbond, Welkoop en Intratuin). Stichting Taxus Taxi is nog dringend op zoek naar vrijwilligers die zich in het seizoen enkele uren per week willen inzetten voor de ‘Strijd tegen kanker’. Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en onze stichting via www.taxustaxi.nl of Facebook.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Vacaturepagina in De Nuenense Krant

Volgende week plaatsen we een Vacaturepagina in De Nuenense Krant. Heeft u wensen voor plaatsing in een andere week, wij vernemen het graag van u, bedankt.

PSV De Bosrakkers sterk op CH Leende

De paardensportvereniging uit Nederwetten is er trots op dat er zoveel leden hebben deelgenomen aan het prachtige Concours Hippique Leende.

Gezien in Eindhoven

Jeugdweekend Juventud 2019

Het was een groot feest op het Sportpark van RKGSV Gerwen tijdens het afgelopen Pinkersterweekend. Ruim 100 deelnemers vierden daar de afsluiting van het voetbalseizoen met een feestelijk jeugdweekend.

Prima Van Gogh-fietstoertocht

Onder prima weersomstandigheden hebben 250 toerfietsers afgelopen zondag 9 juni de Van Goghtocht vanuit Nuenen verreden. De deelnemers reden op racefietsen, toerfietsen, E-bikes, gewone stadsfietsen en ook op ligfietsen en tandems.

Eerste grote theatershow voor Django in Scheveningen

Vanmiddag gaf Django samen met zijn orkest voor het eerst een grote theatershow en wel in het AFAS Circustheater Scheveningen. Dit vanwege zijn 10-jarig jubileum.